ELECTRONIC, Състояние на обложката: Good Plus (G+)