Rhythm Attack Productions, Състояние на носителя: Very Good Plus (VG+)